ព័ត៌មានថ្មីៗ
GMT+7 10:52

ព័ត៌មានថ្មីៗ

​​​​
ច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៧
ច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៧
ច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបញ្រ្ជាបយេនឌ័រប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារឆ្នាំ២០១៧

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

    អាសយដ្ឋាន: តាមបណ្តោយផ្លូវទ្រង់មាន់ ភូមិដំណាក់ធំ៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

    លេខទូរសព្ទ : (+855) 023 880 737

    អ៊ីម៉ែល : info@mova.gov.kh

    គេហទំព័រ : www.cncw.gov.kh

<

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង 2018 ក្រសួងកិច្ចការនារីកម្ពុជា។