របាយការណ៍​ជាតិ​ស្តីអំពី​ការអនុវ​ត្ត​ន៍​អនុសញ្ញា​លុបបំបាត់​រាល់ ទម្រង់​នៃ​ការរើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​នារី នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា ផ្ញើ​ជូន​គណៈកម្មាធិការ​ទទួលបន្ទុក​អនុសញ្ញា​លុបបំបាត់ រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការរើសអើង​ប្រឆាំង​នឹង​នារី នៃ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ជាតិ​

 

ដំណើរការសកម្មភាព
e-mail បើក WebMail
កំរងរូបភាព
ទាយយកយូនីកូដខ្មែរ

free counters
អាគារថ្មី​​​​​ក្រសួងកិច្ចការនារី ផ្លូវ​៤៧(កូឡាប១) សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌ័ដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទលេខ​ ​(៨៥៥)​២៣ ៤៣០ ៩៩២
អ៊ីម៉ែល :info@cncw.gov.kh គេហទំព័រ www.cncw.gov.kh